Wednesday, September 14, 2016

நமது பரிணாம கொள்கை(Theory of evolution)சார்லஸ் டார்வின் எனும் இங்கிலாந்து அறிஞர் 1931-36 வரை ஆய்ந்து வெளியிட்ட உயிர்கள் பற்றிய பரிணாம கொள்கையே இன்று நவீன (உயிரியல்) அறிவியலின் பிரதானமாக இருக்கிறது இதையே நாமும் மதிப்பெண்னிற்காக மணனம் செய்து தேரிவந்தோம்..!

இதையேதான் நம்மவர்கள் ஆயிரம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கதையாக சொல்லியும், பதிகம், பாட்டாக படித்தும் வைத்திருக்கிறார்கள் கண்டுகொண்டோமா நாம்?
இந்த கலாச்சாரத்திலே கடவுளின் அவதாரங்களாக சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் பரிணாம வளர்ச்சியின் படிமானங்களே...!

"உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் 
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க்...!

-எனும் அருணகிரியாரின் கந்தர் அநுபூதி-51 யும்...

வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ஒளியாகி
ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்...

-எனும் திருவாசகமும் 

கற்பனை என்று நவீனத்தை தலையில் தாங்கியாடும் நமக்கு யாரோ வந்து தலையில்குட்டி சொன்னால்தான் தெரிகிறது நம்மவர்களின் பெருமையே... 
இதுதான் இந்த மெக்காலே கல்விமுறையின் உச்சபட்ச முட்டாள்தனம்.

இந்த புடைப்பு சிற்பம் எனது வானியல் வரலாற்று தேடலின் போது தமிழ்நாட்டின் கழுகுமலை வெட்டுவான் கோவிலின் முன்விதானத்தில் கண்டது. இது போன்ற இன்னும் ஆறு வரைபடங்களை (அனைத்தும் கல்லால் ஆனது) இந்தியாவின் பலபகுதிகளில் கண்டு ஆவனபடுத்தினோம். முதலில் வானியல் வரைபடமாக பாடம் சொன்ன இந்த சிற்பம் இப்போது பரிணாம கொள்கையின் உச்சமாக நிற்க்கிறது.

சரியாக நூறு கூறுகளை கொண்ட இது வலக்கீழ் பக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தால் ஏதோ ஒருசெல் (ஏகாத்மா) உயிராக ஆரம்பித்து வலதுமேல் பக்கத்தில் முடியும்போது நெடுவால் கொண்ட உயிர்களையும்...!

வலக்கீழ் பக்கத்தில் ஆரம்பித்து அதே வலதுமேல் பக்கத்தில் முடியும் போது குறுவால் கொண்ட மிருகங்களையும் காட்டுகிறது. அதற்கடுத்த இரண்டாம் வரிசையில் வானியல் வாய்பாடுகளைகயும் அடுத்த வரிசையில் ஆத்மசக்கரங்களையும் காட்டுகிறது நடுவிலிருக்கும் கூறை நம்மவர்கள் எப்போழுதும் போல் சிதைத்திருக்கிறார்கள்...!

இதைபோன்ற நமக்கு தெரியாத பலநூறு ஆயிரம் நவீனங்களை நம்மவர்கள் சொல்லித்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் நாம்தான் வெள்ளையாய் இருப்பவனுக்கு விளக்கு பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம்...! அறிவு விளக்கை...!!

*தமிழின் நவீன சிறப்பு*❗

*1.* டிஜிட்டல் மொழியாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட முதல் இந்திய மொழி நம் தாய்மொழி தமிழ்மொழி.

*2.* வேற்று கிரகங்களில் மனிதர்கள் வாழ்கிறார்களா என கண்டறிய அனுப்பட்ட விண்கலத்தில் அனுப்பியது தமிழை தான் இந்தியை அல்ல.

*3.* சீனா வானொலியில் சைனிஷ்க்கு அப்புறம் தமிழில் வணக்கம் சொல்வது வழக்கம்.

*4.* ரஷ்யா நாடாளுமன்றத்தின் நான்கு வாயிலின் பெயர் நம் தமிழில் உள்ளது.

*5.* உலகம் அழிந்துவிட்டால் அடுத்த தலைமுறை படிப்பதற்காக பாதுகாக்கப்படும் மொழி நூல்களில் திருக்குறள் உள்ளது.

*6.* லண்டன் கேம்ப்ரிட்ஜில் தமிழ் மொழிக்கென தனி துறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

*7.* ஆறு நாடுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவல் மொழி தமிழ்.

*8.* இந்தியாவிலேயே முதன்முதலில் பரிசுத்த வேதாகமம் (பைபிள்) மொழி பெயர்க்கப்பட்டது நமது தமிழ் மொழியில் தான்.

*9.* முதன் முதலில் நிலவுக்கு சென்ற நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் உட்பட்ட விண்வெளி வீரர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட மொழிகளில் தமிழும் ஓன்று.

*10.* ஆங்கிலத்துக்கு பின் இனையதளங்களில் அதிக வெப்சைட் மற்றும் பக்கங்களை உடையது தமிழ் மட்டுமே.


🙏🏼 *தமிழ் வளர்ப்போம்.* 🙏🏼